آخرین زیرنویس ها

Farsi/Persian
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Farsi/Persian Kidding - فصل اول
(2018)
Web   Raylan Givens
16 minutes ago
15
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Death Stroke
22 minutes ago
16
Farsi/Persian The Way We Were (Gui Qu Lai / 归去来)
(2018)
DVD   Rahpooyan
51 minutes ago
6
Farsi/Persian Of Kings and Prophets - فصل اول
(2016)
Web   peyman_1986
2 hours ago
12
Farsi/Persian Twelve Nights (12 Nights / Yeoldoobam / 열두밤)
(2018)
TV   zshkoo
3 hours ago
13
Farsi/Persian Chicago Med - فصل سوم
(2017)
    mohammadreza1369
4 hours ago
23
Farsi/Persian Ray Donovan - sixth Season
(2018)
Web   highbury
5 hours ago
91
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Dunham
6 hours ago
62
Farsi/Persian Blindspot - فصل چهارم
(2018)
    GodBless
6 hours ago
86
Farsi/Persian Blindspot - فصل چهارم
(2018)
    GodBless
7 hours ago
49
Farsi/Persian Empire - فصل پنجم
(2018)
Web   AliEpicure
7 hours ago
32
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   llillusionll
7 hours ago
91
Farsi/Persian buang hong
(2017)
    mehrnoosh19977
7 hours ago
10
Farsi/Persian buang hong
(2017)
    mehrnoosh19977
7 hours ago
10
Farsi/Persian Z Nation - فصل پنجم
(2018)
    sajjad_sjb
9 hours ago
68
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   SuRouSH_AbG
10 hours ago
73
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Yahya.Khaledi
12 hours ago
95
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Yahya.Khaledi
12 hours ago
84
Farsi/Persian The Third Charm (The 3rd Charm / Je3ui Maeryeok / 제3의 매력)
(2018)
    Arirangland
12 hours ago
42
Farsi/Persian Kahogo no Kahoko (Overprotective Kahoko / 過保護のカホコ)
(2017)
    Motahare.Daryaee
12 hours ago
8
Farsi/Persian Ancient Aliens - فصل دوازدهم
(2017)
    H.Moosavi
12 hours ago
22
Farsi/Persian Kahogo no Kahoko (Overprotective Kahoko / 過保護のカホコ)
(2017)
    Motahare.Daryaee
12 hours ago
9
Farsi/Persian Van Helsing - فصل سوم
(2018)
TV   RED_ARROW
13 hours ago
101
Farsi/Persian Devilish Joy (Devilish Charm / Masungui Gibbeum / 마성의 기쁨)
(2018)
    Arirangland
14 hours ago
41
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   REBIN
14 hours ago
62
Farsi/Persian You - فصل اول
(2018)
TV   pouyasas
15 hours ago
99
Farsi/Persian Radiant
(2018)
    erfanoo78
15 hours ago
20
Farsi/Persian The Haunting of Hill House - فصل اول
(2018)
Web   Mahya14
15 hours ago
72
Farsi/Persian A Discovery of Witches - فصل اول
(2018)
TV   mohammad_na
15 hours ago
92
Farsi/Persian Sword Art Online: Alicization
(2018)
TV   AnimeList.eu
15 hours ago
32
Farsi/Persian The Good Cop - فصل اول
(2018)
Web   Sali84Gh
15 hours ago
34
Farsi/Persian Goblin Slayer
(2018)
TV   AnimeList.eu
15 hours ago
30
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Dark.AngeL
15 hours ago
84
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Dark.AngeL
15 hours ago
87
Farsi/Persian Sword Art Online: Alicization
(2018)
TV   AnimeKhor
15 hours ago
31
Farsi/Persian Elite - فصل اول
(2018)
    A-Angel
16 hours ago
58
Farsi/Persian Kishuku Gakkou no Juliet
(2018)
TV   AnimeKhor
16 hours ago
16
Farsi/Persian Goblin Slayer
(2018)
TV   AnimeKhor
16 hours ago
24
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   [email protected]
17 hours ago
74
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Death Stroke
17 hours ago
80
Farsi/Persian Devilish Joy (Devilish Charm / Masungui Gibbeum / 마성의 기쁨)
(2018)
    Arirangland
17 hours ago
37
Farsi/Persian Of Kings and Prophets - فصل اول
(2016)
Web   peyman_1986
18 hours ago
16
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   modern_gesprach
18 hours ago
163
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Dark.AngeL
19 hours ago
103
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Raylan Givens
21 hours ago
107
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Sorrow
21 hours ago
120
Farsi/Persian Marvel's Daredevil - فصل سوم
(2018)
Web   Naser_69
21 hours ago
121
Farsi/Persian The Third Charm (The 3rd Charm / Je3ui Maeryeok / 제3의 매력)
(2018)
    Persian Dream Team
21 hours ago
24
حداکثر 100 نتیجه قابل مرور است.

zirnevis farsi