آخرین زیرنویس ها

Farsi/Persian
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Farsi/Persian Everybody Knows (Todos Lo Saben)
(2018)
Blu-ray   NimaAM
17 days ago
2,696
Farsi/Persian Venom
(2018)
Web   Naser_69
15 days ago
1,645
Farsi/Persian Mission: Impossible - Fallout
(2018)
Blu-ray   NimaAM
29 days ago
1,589
Farsi/Persian Venom
(2018)
Blu-ray   NimaAM
8 days ago
1,512
Farsi/Persian Venom
(2018)
Web   ._Marshall_.
15 days ago
1,135
Farsi/Persian Peppermint
(2018)
Web   po0ya.Ef
23 days ago
1,124
Farsi/Persian Smallfoot
(2018)
Blu-ray   Naser_69
12 days ago
1,108
Farsi/Persian Peppermint
(2018)
Web   Reza_potter7
23 days ago
1,107
Farsi/Persian The Ballad of Buster Scruggs
(2018)
Web   NimaAM
25 days ago
1,102
Farsi/Persian Mile 22
(2018)
Blu-ray   NimaAM
29 days ago
901
Farsi/Persian Halloween
(2018)
Web   TAMAGOTCHi
14 days ago
834
Farsi/Persian Mile 22
(2018)
    GodBless
29 days ago
823
Farsi/Persian Venom
(2018)
Web   VahidMaxx
15 days ago
766
Farsi/Persian The House with a Clock in Its Walls
(2018)
Web   NimaAM
16 days ago
740
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   SuRouSH_AbG
24 days ago
740
Farsi/Persian A Star Is Born
(2018)
Web   REBIN
21 days ago
696
Farsi/Persian Welcome Home
(2018)
Web   TAMAGOTCHi
27 days ago
686
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Sorrow
17 days ago
683
Farsi/Persian Venom
(2018)
Cam   Hunter96
28 days ago
678
Farsi/Persian Venom
(2018)
Web   DeadlyKiller
15 days ago
676
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Hunter96
24 days ago
668
Farsi/Persian The Ballad of Buster Scruggs
(2018)
Web   MeysaM-UnicorN
26 days ago
663
Farsi/Persian Mile 22
(2018)
Blu-ray   faahime
29 days ago
662
Farsi/Persian Mowgli: The Legend of the Jungle
(2018)
Web   Naser_69
6 days ago
657
Farsi/Persian Mission: Impossible - Fallout
(2018)
Blu-ray   ariyap
29 days ago
654
Farsi/Persian Vikings - فصل پنجم
(2017)
Web   Naser_69
14 days ago
653
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Sorrow
24 days ago
642
Farsi/Persian Venom
(2018)
    Hunter96
15 days ago
641
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Sorrow
24 days ago
638
Farsi/Persian Venom
(2018)
Cam   Hunter96
19 days ago
637
Farsi/Persian The Predator
(2018)
Web   Naser_69
16 days ago
635
Farsi/Persian Vikings - فصل پنجم
(2017)
Web   SuRouSH_AbG
7 days ago
633
Farsi/Persian The Flash - فصل پنجم
(2018)
    fawareh
15 days ago
631
Farsi/Persian The Clovehitch Killer
(2018)
Web   Notion
23 days ago
625
Farsi/Persian Vikings - فصل پنجم
(2017)
Web   Naser_69
7 days ago
612
Farsi/Persian Mowgli: The Legend of the Jungle
(2018)
Web   Ali99
6 days ago
609
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
    GodBless
17 days ago
606
Farsi/Persian The Predator
(2018)
Web   Notion
16 days ago
587
Farsi/Persian The Flash - فصل پنجم
(2018)
    fawareh
22 days ago
586
Farsi/Persian A Simple Favor
(2018)
Blu-ray   SuRouSH_AbG
2 days ago
584
Farsi/Persian The Farm
(2018)
Web   TAMAGOTCHi
27 days ago
575
Farsi/Persian Searching
(2018)
    RED_ARROW
21 days ago
568
Farsi/Persian Venom
(2018)
Blu-ray   EISHEN
8 days ago
566
Farsi/Persian Smallfoot
(2018)
Blu-ray   Night_walker77
11 days ago
566
Farsi/Persian Mission: Impossible - Fallout
(2018)
Blu-ray   llillusionll
29 days ago
565
Farsi/Persian The House with a Clock in Its Walls
(2018)
Web   amirr3z4
15 days ago
563
Farsi/Persian A Star Is Born
(2018)
    po0ya.Ef
22 days ago
562
Farsi/Persian Venom
(2018)
Blu-ray   Mardin5
8 days ago
555