دانلود زیرنویس فارسی A Discovery of Witches - فصل اول

دانلود زیرنویس فارسی A Discovery of Witches - فصل اول 2018

دانلود زیرنویس A Discovery of Witches - فصل اول , زیرنویس فارسی A Discovery of Witches - فصل اول , زیرنویس انگلیسی A Discovery of Witches - فصل اول , زیرنویس فیلم A Discovery of Witches - فصل اول ,

zirnevis A Discovery of Witches - فصل اول

, دانلود زیرنویس فارسی A Discovery of Witches - فصل اول , سابتیتل A Discovery of Witches - فصل اول

 • Year: 2018
 • زبان فارسی
  • Persian sub A discovery of witches Ep01
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-MTB A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.x264-MTB A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HDTV.x264-MTB A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.x264-mSD A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.XviD-RMX A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-RBB
  By Nightsub_Lovestory

  زهرا  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.HDTV.iNTERNAL
  • A.Discovery.Of.Witches.SEASON.01.640p.HDTV.x264-TVC
  By SuRouSH_AbG

  ►► | جمع‌بندی کاملِ فصل اول | Credits: Highbury & AbG ◄█  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.HDTV.H264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-GARBAGE
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.640p.HDTV.x264-TVC
  By mohammad_na

  █►و محمد نجفی iredprincess | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.HDTV.H264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-GARBAGE
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.640p.HDTV.x264-TVC
  By highbury

  ►► Highbury & AbG سـروش | ◄ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.iNTERNAL
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.640p.HDTV.x264-TVC
  By SuRouSH_AbG

  ►► Highbury & AbG سـروش | ◄  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.iNTERNAL
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.640p.HDTV.x264-TVC
  By iredprincess

  ► iredprincess | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.HDTV.iNTERNAL
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.640p.HDTV.x264-TVC
  By mohammad_na

  ► محمد نجفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.HDTV.iNTERNAL
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.640p.HDTV.x264-TVC
  By SuRouSH_AbG

  ►► Highbury & AbG سـروش | ◄  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.HDTV.x264-RBB
  By mohammad_na

  █► محمد نجفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.HDTV.x264-RBB
  By highbury

  ►► Highbury & AbG سروش | ◄ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.x264-ETRG
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.1080p.HDTV.x264-MTBs
  By mohammad_na

  █► محمد نجفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.x264-ETRG
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.1080p.HDTV.x264-MTBs
  By SuRouSH_AbG

  ►► Highbury & AbG سروش | ◄  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.x264-ETRG
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.1080p.HDTV.x264-MTBs.S01E01.HDTV.x264-RBB
  By mohammad_na

  █► محمد نجفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.x264-ETRG
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.1080p.HDTV.x264-MTBs
  By highbury

  ►► Highbury & AbG سروش | ◄ 

 • زبان فارسی
  • a.discovery.of.witches.s01e03.bluray.hdtv.fa
  By Nightsub_Lovestory

  Love story  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-ETRG
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.1080p.HDTV.x264-MTBs.S01E01.HDTV.x264-RBB
  By F.A.R.D.I.N

  ██ زیرنویس از فردیـن و آریـن ██ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-ETRG
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.1080p.HDTV.x264-MTBs.S01E01.HDTV.x264-RBB
  By mohammad_na

  █► محمد نجفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-ETRG
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.1080p.HDTV.x264-MTBs.S01E01.HDTV.x264-RBB
  By SuRouSH_AbG

  ►► Highbury & AbG سروش | ◄  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.HDTV.x264-RBB A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-PHOENiX A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-ETRG A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.of.Witches.S01E02.HDTV.Fa
  By Nightsub_Lovestory

  Love story |  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.of.Witches.S01E01.INTERNAL.720p.HDTV.x265-FaiLED
  • A.Discovery.of.Witches.S01E01.INTERNAL.720p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.of.Witches.S01E01.INTERNAL.480p.HDTV.x265-FaiLED
  • A.Discovery.of.Witches.S01E01.INTERNAL.480p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.of.Witches.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x265-FaiLED
  • A.Discovery.of.Witches.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  By F.A.R.D.I.N

  ██ زیرنویس از فردیـن و آریـن ██ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HDTV.x264-MTB
  By .Cardinal.

  ██ زیرنویس از فردیـن و آریـن ██  

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HDTV.x264-MTB
  By mohammad_na

  █► رضا فتاحی و محمد نجفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HDTV.x264-MTB
  By highbury

  ►► Highbury & AbG سروش | ◄ 

 • زبان فارسی
  • A Discovery Of Witches S01E03 - Pari4Sub
 • زبان فارسی
  • A Discovery Of Witches S01E01 - Pari4sub
 • زبان انگلیسی
  • a-discovery-of-witches-s01e07-internal-1080p-hdtv-x264-failed-eng-FIXED
  By maaaahshiiiid

  ReSynced 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.HDTV.H264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.HDTV.x264-GARBAGE
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.720p.HDTV.x265-MiNX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E08.720p.HDTV.x264-TVC
  By explosiveskull

  SEASON FiNALE | HI Removed | Works with all HDTV re-encodes sourced from FaiLED (Runtime: 00:44:09) -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.XviD-ZMNT
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.HDTV.x264-GARBAGE
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E07.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  By masaca

  HI removed (Runtime: 00:43:15) 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.XviD-ZMNT
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.640p.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.480p.x264-ZMNT
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E06.HDTV.x264-GARBAGE
  By explosiveskull

  HI Removed | Works with all HDTV re-encodes of FaiLED (Runtime: 00:43:08) -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.XviD-ZMNT
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.720p.HDTV.x265-MiNX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.640p.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E05.480p.x264-ZMNT
  By explosiveskull

  HI Removed | Works with all HDTV re-encodes sourced from FaiLED (Runtime: 00:43:01) -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  By explosiveskull

  HI Removed | Works with all HDTV re-encodes of FaiLED (Runtime: 00:42:43) -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E04.HDTV.x264-MTB[ettv]
  By satus

  Resync from explosiveskulls subs - run time 42:29 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  By explosiveskull

  HI Removed | Works with all HDTV re-encodes sourced from FaiLED (Runtime: 00:41:20) -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.HDTV.x264-MTB
  By Szvengar

  Resynced and minor corrections of explosiveskull subtitles 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E03.720p.HDTV.x265-MiNX[eztv]
  By topjack2000

  Timing sync 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-TVC
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-PHOENiX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E02.HDTV.x264-ETRG
  By explosiveskull

  HI Removed | Works with all HDTV re-encodes sourced from FaiLED (Runtime: 00:43:17) -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.XviD-RMX
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-RBB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.x264-MTB
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.x264-mSD
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta
  • A.Discovery.Of.Witches.S01E01.1080p.HDTV.x264-MTB
  By explosiveskull

  HI Removed | Works with all HDTV re-encodes sourced from MTB -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • a.discovery.of.witches.s01.e07.episode.1.7480p..(2018)
  By Anxab