دانلود زیرنویس فارسی Avengers: Infinity War

دانلود زیرنویس فارسی Avengers: Infinity War 2018

دانلود زیرنویس Avengers: Infinity War , زیرنویس فارسی Avengers: Infinity War , زیرنویس انگلیسی Avengers: Infinity War , زیرنویس فیلم Avengers: Infinity War ,

zirnevis Avengers: Infinity War

, دانلود زیرنویس فارسی Avengers: Infinity War , سابتیتل Avengers: Infinity War

 • Year: 2018
 • Korean
  • 어벤져스: 인피니티 워 자막 smi
  By dr_kdh_kdh

  약간 다듬음 

 • Korean
  • 어벤져스: 인피니티 워 자막 smi
  By dr_kdh_kdh

  불편하신 점 있다면 수정 하셔도 무방합니다  

 • Korean
  • 어벤져스: 인피니티 워 VOD 자막 수정본
  By tpsxlspf316

  VOD 자막 수정함 오역있을시 수정자유 

 • Korean
  • 어벤져스 인피니티 워 한글자막 AVENGERS.INFINITY.WAR.2018.NEW.PROPER.720p.HD-CAM.X264.HQ-LPG
  By tpsxlspf316

  최종 수정본 

 • Korean
  • Avengers.Infinity.War.2018.WEB-DL.KOR
  By joogunking

  /bbs/?bo_table=psd_caption&wr_id=1147458 어벤져스: 인피니티 워 (Avengers: Infinity War, 2018) WEB-DL용 2018.07.25.00:29 iratemotor (152.7K) FPS : 23.976 ttml2smi (비공식 섭자막) - 변환 후 아무것도 안 건드림 * 7월 말쯤엔 동영상도 뜰 듯함 * 언제나 그렇듯 마블은 광삭 대기 http:///search?q=491BC5B3DEF4E0501A2C7C15DFF55241 2:29:41 1.60GB ed2k://|1714709464|491BC5B3DEF4E0501A2C7C15DFF55241|/ 

 • Korean
  • AVENGERS.INFINITY.WAR.2018.NEW.PROPER.720p.HD-CAM.X264.HQ-LPG
  By tpsxlspf316

  '그 smi' 보다 못해 만듦 

 • Korean
  • Avengers.Infinity.War.2018.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
  By daejang

  어벤져스: 인피니티 워 

 • Korean
  • Avengers Infinity War 2018 NEW PROPER 720p HDCAM X264 HQ-NO.LOGO
  By joogunking

  http:///bbs/?bo_table=psd_caption&wr_id=1115851 [한글 자막] 어벤져스: 인피니티 워 (2018) Avengers: Infinity War 2018.05.05.18:52 pspyo tjd122497 Avengers Infinity War 2018 NEW PROPER 720p HDCAM X264 (234.9K) FPS : 23.976 이로써 마블 영화 작업은 4번째네요. 영어를 잘 하는건 아니지만 가득한 팬심으로 작업했으니 즐겁게 봐주세요. 영상은 (_Avengers Infinity War 2018 NEW PROPER 720p HD-CAM X264 HQ-CPG) 이걸로 봐야 싱크가 맞습니다. 그나마 화질도 제일 좋구요 ㅎㅎ 

 • Korean
  • Avengers Infinity War 2018 Early 720p HDCAM ENG x264-Mr.Hive
  By tpsxlspf316

  다른 캠버전용으로 싱크 맞춘 자막 

zirnevis farsi