دانلود زیرنویس فارسی Black Lightning - فصل دوم

دانلود زیرنویس فارسی Black Lightning - فصل دوم 2018

دانلود زیرنویس Black Lightning - فصل دوم , زیرنویس فارسی Black Lightning - فصل دوم , زیرنویس انگلیسی Black Lightning - فصل دوم , زیرنویس فیلم Black Lightning - فصل دوم ,

zirnevis Black Lightning - فصل دوم

, دانلود زیرنویس فارسی Black Lightning - فصل دوم , سابتیتل Black Lightning - فصل دوم

 • Year: 2018
 • زبان فارسی
  • Black.Lightning.S02E02.XviD-AFG Black.Lightning.S02E02.HDTV.XviD-RMX Black.Lightning.S02E02.480p.x264-mSD Black.Lightning.S02E02.AAC.MP4-Mobile Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E02.480p.HDTV.x264-RMTeam Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x265-HETeam Black.Lightning.S02E02.720p.HEVC.x265-MeGusta Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x264-SVA
  By Nightsub_Lovestory

  Ali & Ebi  

 • زبان فارسی
  • Black.Lightning.S02E01.XviD-AFG Black.Lightning.S02E01.HDTV.XviD-RMX Black.Lightning.S02E01.480p.x264-mSD Black.Lightning.S02E01.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-MiNX Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-HETeam Black.Lightning.S02E01.720p.HEVC.x265-MeGusta Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x264-SVA
  By Nightsub_Lovestory

  Love story,Ebi,aLiShAhThR 

 • زبان انگلیسی
  • Black.Lightning.S02E02.XviD-AFG
  • Black.Lightning.S02E02.HDTV.XviD-RMX
  • Black.Lightning.S02E02.AAC.MP4-Mobile
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x265-HETeam
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x264-SVA
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Black.Lightning.S02E02.480p.x264-mSD
  • Black.Lightning.S02E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: The Book of Consequences: Chapter Two: Black Jesus Blues ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 41𝖒 24𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄|  

 • زبان انگلیسی
  • Black.Lightning.S02E02.XviD-AFG
  • Black.Lightning.S02E02.HDTV.XviD-RMX
  • Black.Lightning.S02E02.AAC.MP4-Mobile
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x265-HETeam
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x264-SVA
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Black.Lightning.S02E02.480p.x264-mSD
  • Black.Lightning.S02E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: The Book of Consequences: Chapter Two: Black Jesus Blues ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 41𝖒 24𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Black.Lightning.S02E01.XviD-AFG
  • Black.Lightning.S02E01.HDTV.XviD-RMX
  • Black.Lightning.S02E01.HDTV.x264-SVA
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-MiNX
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-HETeam
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x264-SVA
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Black.Lightning.S02E01.480p.x264-mSD
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: The Book of Consequences: The Rise of The Green Light Babies: Chapter One ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 41𝖒 48𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄|  

 • زبان انگلیسی
  • Black.Lightning.S02E01.XviD-AFG
  • Black.Lightning.S02E01.HDTV.XviD-RMX
  • Black.Lightning.S02E01.HDTV.x264-SVA
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HEVC.x265-MeGusta
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-MiNX
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-HETeam
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x264-SVA
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Black.Lightning.S02E01.480p.x264-mSD
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: The Book of Consequences: The Rise of The Green Light Babies: Chapter One ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 41𝖒 48𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

zirnevis farsi