دانلود زیرنویس فارسی Captain Tsubasa

دانلود زیرنویس فارسی Captain Tsubasa 1983

دانلود زیرنویس Captain Tsubasa , زیرنویس فارسی Captain Tsubasa , زیرنویس انگلیسی Captain Tsubasa , زیرنویس فیلم Captain Tsubasa ,

zirnevis Captain Tsubasa

, دانلود زیرنویس فارسی Captain Tsubasa , سابتیتل Captain Tsubasa

 • Year: 1983
 • زبان فارسی
  • captain tsubasa 1983 - Ep45 By d.gray-man and Hashirama [animkingdom]
  By animkingdom

  تیم ترجمه انیم کینگدام | -man and Hashirama: مترجمین | tlg: | font: b yagut - b zar - b titr - B roya | اگه دلی و رایگان علاقه به ترجمه دارید لطفا به تیم ترجمه انیم کینگدام بیاین. شعر تیتراژها و شعر درون متن رو هاشیراما ساب زد. و سواستفاده از زیرنویسهای انیم کینگدام بهرنحو حرام است  

 • زبان فارسی
  • captain tsubasa 1983 - Ep44 By d.gray-man and Hashirama [animkingdom]
  By animkingdom

  تیم ترجمه انیم کینگدام | -man and Hashirama: مترجمین | tlg: | font: b yagut - b zar - b titr - B roya | اگه دلی و رایگان علاقه به ترجمه دارید لطفا به تیم ترجمه انیم کینگدام بیاین. شعر تیتراژها و شعر درون متن رو هاشیراما ساب زد. و سواستفاده از زیرنویسهای انیم کینگدام بهرنحو حرام است  

 • زبان فارسی
  • captain tsubasa 1983 - Ep43 By d.gray-man and Hashirama [animkingdom]
  By animkingdom

  تیم ترجمه انیم کینگدام | -man and Hashirama: مترجمین | tlg: | font: b yagut - b zar - b titr - B roya | اگه دلی و رایگان علاقه به ترجمه دارید لطفا به تیم ترجمه انیم کینگدام بیاین. شعر تیتراژها و شعر درون متن رو هاشیراما ساب زد. و سواستفاده از زیرنویسهای انیم کینگدام بهرنحو حرام است  

 • زبان فارسی
  • captain tsubasa 1983 - Ep42 By d.gray-man and Hashirama [animkingdom]
  By animkingdom

  تیم ترجمه انیم کینگدام | -man and Hashirama: مترجمین | tlg: | font: b yagut - b zar - b titr - B roya | اگه دلی و رایگان علاقه به ترجمه دارید لطفا به تیم ترجمه انیم کینگدام بیاین. شعر تیتراژها و شعر درون متن رو هاشیراما ساب زد. و سواستفاده از زیرنویسهای انیم کینگدام بهرنحو حرام است  

 • زبان فارسی
  • captain tsubasa 1983 - Ep41 By d.gray-man and Hashirama [animkingdom]
  By animkingdom

  تیم ترجمه انیم کینگدام | -man and Hashirama: مترجمین | tlg: | font: b yagut - b zar - b titr - B yekan| اگه دلی و رایگان علاقه به ترجمه دارید لطفا به تیم ترجمه انیم کینگدام بیاین. شعر تیتراژها و شعر درون متن رو هاشیراما ساب زد. و سواستفاده از زیرنویسهای انیم کینگدام بهرنحو حرام است 

 • زبان فارسی
  • Episode 1 The New Soccer Star HDTV MovieFA.IR
  By Orfain

  تیم ترجمه MovieFA 

 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa [9][10]
  By amir444

   

 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa [10]
  By amir444

   

 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 008
 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 007
 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 006
 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 005
 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 004
 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 003
 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 002
 • زبان انگلیسی
  • Captain Tsubasa 001