دانلود زیرنویس فارسی Condor - فصل اول

دانلود زیرنویس فارسی Condor - فصل اول 2018

دانلود زیرنویس Condor - فصل اول , زیرنویس فارسی Condor - فصل اول , زیرنویس انگلیسی Condor - فصل اول , زیرنویس فیلم Condor - فصل اول ,

zirnevis Condor - فصل اول

, دانلود زیرنویس فارسی Condor - فصل اول , سابتیتل Condor - فصل اول

 • Year: 2018
 • زبان فارسی
  • Condor.Season.01.Complete.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.Season.01.Complete.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.Season.01.Complete.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.Season.01.Complete.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.Season.01.Complete.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.Season.01.Complete.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.Season.01.Complete.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.Season.01.Complete.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.Season.01.Complete.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.Season.01.Complete.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► عرفان، محمد، مبینا، محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E05.From.Innocence.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Hunter96

  █► محمد مسعودی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E03.WEBRip.x264-PBS
  • Condor.S01E03.720p.WEBRip.x264.RmTeam
  • Condor.S01E03.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E03.480p.WEBRip.x264.RmTeam
  By Mobiina

  █► مبینا Mobina | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By .SarviN.

  █► | عــرفان و محـمد ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Condor.S01E01.What.Loneliness.WEBRip.x264-RBB
  By .SarviN.

  █► | عــرفان و محـمد ◄█ 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E10.Mistrust.Blossoms.1080p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.En
  By JustJohnDoe

  Extracted from mkv. 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E09.WEBRip.x264-PBS
  By majidraha1362

  Prepared by  

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E09.Death.Is.The.Harvest.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.En
  By JustJohnDoe

  Extracted from mkv. 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E08.A.Question.Of.Compromise.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.En
  By JustJohnDoe

  Extracted from mkv.  

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E07.Within.A.Dark.Wood.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.En
  By JustJohnDoe

  Extracted from mkv. 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E07.WEBRip.x264-PBS
  By majidraha1362

  Prepared by  

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E07.Web-DL.NTb.en
  By majidraha1362

  Prepared by  

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: No Such Thing ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 49𝖒 12𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: No Such Thing ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 49𝖒 12𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E06.No.Such.Thing.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor S01E06 No Such Thing 720p WEBRip HEVC x265-RMTeam
  • Condor S01E06 No Such Thing 720p WEB-DL HEVC x265-RMTeam
  • Condor S01E06 No Such Thing 720p STAN WEBRip DDP5 1 x264-NTb
  • Condor S01E06 No Such Thing 720p STAN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb
  • Condor S01E06 No Such Thing 480p WEBRip x264-RMTeam
  • Condor S01E06 No Such Thing 480p WEB-DL x264-RMTeam
  • Condor S01E06 No Such Thing 1080p WEBRip HEVC x265-RMTeam
  • Condor S01E06 No Such Thing 1080p WEB-DL HEVC x265-RMTeam
  • Condor S01E06 No Such Thing 1080p STAN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb
  By Smurf

  HI Removed | Web | Condor S01E06 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E05.WEBRip.x264-PBS
  By majidraha1362

  Prepared by  

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E05.From.Innocence.WebRip.X264-PBS_HI
  By linkjones

  Synced & Corrected, Removed Italics - NO EGO SPAM 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E05.From.Innocence.WebRip.X264-PBS
  By linkjones

  HI Removed, Synced & Corrected, Removed Italics - NO EGO SPAM 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E05.From.Innocence.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: From Innocence ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 48𝖒 1𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E05.From.Innocence.720p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Condor.S01E05.From.Innocence.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E05.From.Innocence.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: From Innocence ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 48𝖒 1𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E04.WEBRip.x264-PBS
  By majidraha1362

  تهیه شده توسط  

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E04.Trapped.In.History.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Trapped In History ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 47𝖒 5𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E03.WEBRip.x264-PBS
  By majidraha1362

  تهیه شده توسط  

 • زبان انگلیسی
  • condor.s01e03.a.good.patriot.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • condor.s01e03.a.good.patriot.480p.webrip.x264.rmteam
  By innuit

   

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E02.WEBRip.x264-PBS
  By majidraha1362

  تهیه شده توسط  

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: The Solution To All Problems ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 49𝖒 54𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: The Solution To All Problems ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 49𝖒 54𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.720p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Condor.S01E02.The.Solution.To.All.Problems.1080p.STAN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Smurf

  - Condor S01E02 - En SUBS - Enjoy :) - 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E01.What.Loneliness.WEBRip.x264-RBB
  By paulekas

  Resync!!! 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E01.720p.WEB-DL.AAC.2.0.x264-WEBSHiT
  By explosiveskull

  HI -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • Condor.S01E01.720p.WEB-DL.AAC.2.0.x264-WEBSHiT
  By explosiveskull

  HI Removed -- Please don't reupload on Subf2m and give credit where it's due. Thanks! 

 • زبان انگلیسی
  • Condor Season 1 - 1080p.STAN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By HyperMan

  Extracted using SubtitleChapterExtractor by RBoy 

zirnevis farsi