دانلود زیرنویس فارسی Criminal Minds - فصل دوازدهم

دانلود زیرنویس فارسی Criminal Minds - فصل دوازدهم 2016

دانلود زیرنویس Criminal Minds - فصل دوازدهم , زیرنویس فارسی Criminal Minds - فصل دوازدهم , زیرنویس انگلیسی Criminal Minds - فصل دوازدهم , زیرنویس فیلم Criminal Minds - فصل دوازدهم ,

zirnevis Criminal Minds - فصل دوازدهم

, دانلود زیرنویس فارسی Criminal Minds - فصل دوازدهم , سابتیتل Criminal Minds - فصل دوازدهم

 • Year: 2016
 • زبان فارسی
  • Criminal.Minds.S12.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  By amirhosseinmonsefi

  ترجمه شده توسط 

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x22 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x22 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x21 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x20 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x19 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x18 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x17 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x16 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x15 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x14 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x13 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x12 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x11 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x10 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x09 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x08 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x07 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  criminal minds - 12x07 - iMovie-Dl 

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x06 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x05 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x04 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x03 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x02 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • criminal minds - 12x01 - iMovie-Dl
  By Sir.Pooyan

  ترجمه از ارائه ای از  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E22.Red Light.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  Season Finale - [HI and HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E21.Green Light.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E20.Unforgettable.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E19.True.North.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E18.Hell's.Kitchen.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Synced & corrected by Dragoniod. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E17.In.The.Dark.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E17.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.S12E17.HDTV.x264-SVA
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E17.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.S12E17.HDTV.x264-SVA
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E16.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E16.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E16.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E16.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E16.Assistance.Is.Futile.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E16.Assistance.Is.Futile.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E16.Assistance.Is.Futile.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E16.Assistance.Is.Futile.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E16.Assistance.Is.Futile.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E16.Assistance.Is.Futile.HDTV.x264-DIMENSION
  By riri13

  [HI and HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E16.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.S12E16.HDTV.x264-SVA
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E16.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.S12E16.HDTV.x264-SVA
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E15.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E15.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E15.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E15.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E15.Alpha.Male.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E15.Alpha.Male.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E15.Alpha.Male.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E15.Alpha.Male.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E15.Alpha.Male.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E15.Alpha.Male.HDTV.x264-DIMENSION
  By riri13

  [HI and HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E15.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.S12E15.HDTV.x264-SVA
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E15.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.S12E15.HDTV.x264-SVA
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E14.Collision.Course.HDTV.x264-DIMENSION
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E13.Spencer.HDTV.x264-DIMENSION
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.PROPER.KILLERS
  By riri13

  [HI Removed] Synced & corrected by deglinglau. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.XviD-EVO
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E12.A.Good.Husband.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E11.Surface.Tension.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E11.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.S12E11.HDTV.x264-FLEET
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E11.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.S12E11.HDTV.x264-FLEET
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E10.Seek.And.Destroy.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E09.Profiling.202.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E08.Scarecrow.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E07.Mirror.Image.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  [HI and HI Removed] Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.x264-DIMENSION
  By riri13

  Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E06.Elliott's.Pond.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E05.The.Anti-Terror.Squad.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.WEB.x264-BRISK
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E04.Keeper.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E03.Taboo.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E02.Sick Day.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.WEB-DL
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.x264-mSD
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.x264-LOL
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.x264-KILLERS
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.x264-DIMENSION
  • Criminal.Minds.US.S12E01.The.Crimson.King.HDTV.x264-AVS
  By riri13

  Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.US.S12.HDTV.XviD-FUM
  • Criminal.Minds.US.S12.HDTV.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.US.S12.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12.Complete
  • Criminal.Minds.US.S12.720p.HDTV.x264-SVA
  • Criminal.Minds.US.S12.720p.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.US.S12.720p.HDTV.x264-AVS
  • Criminal.Minds.US.S12.480p.HDTV.x264-mSD
  By DrMohamed

  Complete فصل دوازدهم  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e22.red.light.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEBRip only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e22.red.light.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEBRip only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e21.green.light.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e21.green.light.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e20.unforgettable.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEBRip only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e20.unforgettable.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEBRip only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E19.WEB-DL.XviD-FUM[ettv]
  By lweka

  This is the correct resynced sub for the said release , -FUM[ettv] ; sync accuracy: +/- 0.2 sec. Credit goes to deglinglau ( sub source ) 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e19.true.north.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e19.true.north.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E18.WEB-DL.XviD-FUM[ettv]
  By lweka

  This is the correct resynced sub for the said release , -FUM[ettv] ; sync accuracy: +/- 0.2 sec. Credit goes to deglinglau ( sub source ) 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E18.WEB-DL.x264-RARBG
  By srjanapala

  No HI. Synced by srjanapala for WEB-DL/ RARBG . 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e18.hells.kitchen.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e18.hells.kitchen.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E17.WEB-DL.XviD-FUM[ettv]
  By lweka

  This is the correct resynced sub for the said release , -FUM[ettv] ; sync accuracy: +/- 0.2 sec. Credit goes to deglinglau ( sub source ) 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e17.in.the.dark.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e17.in.the.dark.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E17.HDTV.x264-SVA
 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E16.WEB-DL.XviD- FUM[ettv]
  By lweka

  This is the correct resynced sub for the said release , -FUM[ettv] ; sync accuracy: +/- 0.2 sec. Credit goes to deglinglau ( sub source ) 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E16.HDTV.x264-SVA
  By srjanapala

  No HI. 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e16.assistance.is.futile.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e16.assistance.is.futile.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e15.alpha.male.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e15.alpha.male.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E15.720p.HDTV.x264-AVS
  By srjanapala

  No HI. For HDTV / AVS release. 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E14.INTERNAL.XviD-AFG
  • Criminal.Minds.S12E14.INTERNAL.480p.x264-mSD
  • Criminal.Minds.S12E14.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.S12E14.720p.HDTV.x264-FLEET
 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E14.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.S12E14.720p.HDTV.x264-FLEET
  By srjanapala

  No HI. For HDTV / FLEET releases. 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e14.collision.course.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e14.collision.course.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e13.spencer.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEBRip only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e13.spencer.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEBRip only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E13.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
  By srjanapala

  No HI . For HDTV / KILLERS release. 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e12.a.good.husband.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e12.a.good.husband.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e11.surface.tension.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e11.surface.tension.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e10.seek.and.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e10.seek.and.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e09.profiling.202.720p.webrip.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E09.Profiling 202.HDTV.x264-FLEET
  • Criminal.Minds.S12E09.Profiling 202,720p.HDTV.x264-FLEET
  By srjanapala

  Precisely Synced for HDTV - FLEET releases by srjanapala 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E09.720p.HDTV.x264-FLEET
  By m4773

   

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e08.scarecrow.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e08.scarecrow.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e07.mirror.image.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e07.mirror.image.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E06.WEB-DL.XviD-FUM[ettv]
  By publicansavage

  Not mine. It's the only working subs for FUM releases. The other one on this site doesn't work. 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E06.Elliotts.Pond.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E06.Elliotts.Pond.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e05.the.anti.terror.squad.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e05.the.anti.terror.squad.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E05.REAL.HDTV.x264-FLEET
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E05.REAL.HDTV.x264-FLEET
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E05.720p.HDTV.x264-AVS
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E05.720p.HDTV.x264-AVS
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E04.WEB.x264-BRISK
  By dashky

  Thanks to menoyos/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e04.keeper.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e04.keeper.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS
  By dashky

  Thanks to deglinglau/addic7ed.  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E03.HDTV.x264-LOL
  By chieraina

  Synced and corrected by deglinglau -  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e02.sick.day.1080p.web.dl.dd5.1.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e02.sick.day.1080p.web.dl.dd5.1.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E02.HDTV.XviD-FUM
  By chieraina

  Synced and corrected by deglinglau -  

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e01.the.king.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam.Hi
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • criminal.minds.s12e01.the.king.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam
  By kilobytes

  Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E01.The.Crimson.King.720p.WEB-DL.DD5.1.H.265-LiebeHD.CHI
  • Criminal.Minds.S12E01.The.Crimson.King.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.265-LiebeHD.CHI
  By elderman

  Colored, re-sync and corrected by elderman 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E01.The.Crimson.King.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LiebeHD.HI
  • Criminal.Minds.S12E01.The.Crimson.King.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LiebeHD.HI
  By elderman

  re-sync and corrected by elderman 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E01.The.Crimson.King.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LiebeHD
  • Criminal.Minds.S12E01.The.Crimson.King.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LiebeHD
  By elderman

  re-sync and corrected by elderman 

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E01.HDTV.x264-FLEET
  By chieraina

  Synced and corrected by deglinglau -  

 • زبان انگلیسی
  • Criminal.Minds.S12E15.WEB-DL.XviD-FUM[ettv]
  By lweka

  This is the correct resynced sub for the said release , -FUM[ettv] ; sync accuracy: +/- 0.2 sec. Credit goes to --- ( sub source )