دانلود زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)

Download Persian Subtitle The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) movie

زیرنویس The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)

زیرنویس فیلم The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)

سال انتشار فیلم : 2006

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم: The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) 2006 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E097.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E096.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E095.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E094.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E093.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E092.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E091.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E090.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E089.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E088.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E087.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E086.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E085.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►►Parsa | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E084.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E083.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E082.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E081.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E079.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E078.KOR.HDTV.XViD
  By ParsaMatrix

  ►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | پـارسـا ◄◄ 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E065.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E064.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E063.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E062.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E061.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E060.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E059.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E058.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E057.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E056.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E055.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E054.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E053.KOR.HDTV.XViD[forum-irani.com]
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E053.KOR.HDTV.XViD.fa
  By rza_fyz

  Tlgrm : قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن رو فقط مینویسم از این قسمت به بعد اون قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن ، اینان 54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/64/65/68/69/72/73/76/77/80/96/100/104/108/112/116/120/121/124/128/133/134 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E052.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E052.KOR.HDTV.XViD
  By Sami2015

  SaMi ||  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E051.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E051.KOR.HDTV.XViD
  By Sami2015

  SaMi ||  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E050.KOR.HDTV.XViD.fa
  By rza_fyz

  Tlgrm : قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن رو فقط مینویسم از این قسمت به بعد اون قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن ، اینان 53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/64/65/68/69/72/73/76/77/80/96/100/104/108/112/116/120/121/124/128/133/134  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E049.KOR.HDTV.XViD.fa
  By rza_fyz

  Tlgrm : قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن رو فقط مینویسم از این قسمت به بعد اون قسمت هایی که بطور کل زیرنویس فارسی ندارن ، اینان 50/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/64/65/68/69/72/73/76/77/80/96/100/104/108/112/116/120/121/124/128/133/134 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E048.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E047.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E046.KOR.HDTV.XViD.fa
  By rza_fyz

  Tlgrm :  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E045.KOR.HDTV.XViD.fa
  By rza_fyz

  Tlgrm :  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E044.KOR.HDTV.XViD.fa
  By rza_fyz

  Tlgrm :  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E043.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E042.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E040.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E039.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E038.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E037.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E036.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E035.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E034.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E041.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E033.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E032.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E031.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E030.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E029.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E028.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E027.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E026.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E025.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E024.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E023.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E022.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E021.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E020.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E019.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E018.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E017.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E016.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E015.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E014.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E013.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E012.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E011.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E010.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E009.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E008.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E007.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E006.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E005.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E004.KOR.HDTV.XViD
 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E003.KOR.HDTV.XViD
  By alibaba1111

  از اینجا ادامه شو دانلود کنین 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E002.KOR.HDTV.XViD
  By alibaba1111

  من فقط اپلود کردم برای دانلود ادامه ی قسمتها به سایت زیر مراجعه کنین 

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E001.KOR.HDTV.XViD
  By alibaba1111

  برای دانلود قسمت های بعدی به سایت زیر مراجعه فرمایید من فقط اپلود کردم  

 • زبان فارسی
  • DAE.JO.YOUNG.E001.KOR.HDTV.XViD
  By jojein

  انجمن ایرانی مترجم می پذیرد و کارای ترجمه شما رو انجام میدهد ما می خواهیم بهترین باشیم 

آخرین زیرنویس فیلم ها