دانلود زیرنویس فارسی Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요)

دانلود زیرنویس فارسی Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요) 2016

دانلود زیرنویس Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요), زیرنویس فارسی Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요), زیرنویس انگلیسی Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요) , زیرنویس فیلم Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요) ,

zirnevis Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요)

, دانلود زیرنویس فارسی Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요), سابتیتل Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요)

 • Year: 2016
 • زبان فارسی
  • Father, I'll Take Care of You EP 7 [FILM2DL.IN]
  By FILM2DL.IN

  ترجمه ی سایت فیلم تو دی ال سایت دوم ما : سیتی سریال مترجم : بهار  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E27.KOreanDream
  By shahlaz

  ترجمه و زیر نویس شهلاز  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E26.KOreanDream
  By shahlaz

  ترجمه و زیر نویس شهلاز  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E25.KOreanDream
  By shahlaz

  ترجمه و زیر نویس شهلاز  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E24.KOreanDream
  By shahlaz

  ترجمه و زیر نویس شهلاز  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E23.KOreanDream
  By shahlaz

  ترجمه و زیر نویس شهلاز  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E22.KOreanDream
  By shahlaz

  ترجمه و زیر نویس شهلاز  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E21
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E20
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E19
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E17
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E16
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E15
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E14
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E13
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E12
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E11
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E10
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E09
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E08
  By KOreanFaTeaM

  *ارائه ای از تیم ترجمه کره فا* https:///koreanfaoffice 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E04
  By bia2kore.biz

  ترجمه سايت بياتوکره /bia2kore 

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E03
  By bia2kore.biz

  ترجمه سايت بياتوکره /bia2kore  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E02
  By bia2kore.biz

  ترجمه سايت بياتوکره /bia2kore  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E01
  By bia2kore.biz

  ترجمه سايت بياتوکره /bia2kore  

 • زبان فارسی
  By Seriesmaniac

  Series Maniac ترجمه ی اختصاصی دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای کانال ما را در تلگرام دنبال کنبد  

 • زبان فارسی
  • Father I_ll Take Care of You E05
  By bia2kore.biz

  ترجمه سايت بياتوکره /bia2kore  

 • زبان انگلیسی
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.720p-WITH-iPOP
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.170507.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 50. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.720p-WITH-iPOP
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 49. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.END.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48-170430.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 48. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47-170429.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 47. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46-170422.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 46. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45-170416.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 45. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44-170415.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 44. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43-170409.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 43. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42-170408.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 42. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41-170402.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40-170401.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39-170326.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-170325.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E37-170319.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E37.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E36-170318.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E36.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.Of.You.E35-170312.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E35.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34-170311.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33-170305.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32-170304.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31-170226.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30-170225.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30.NEXT
  By akirasendo

  Viu 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29-170219.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-170218.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27-170212.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27.NEXT
  By akirasendo

  Viu 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-170211.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26.NEXT
  By akirasendo

  Viu 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25-170205.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24-170204.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23-170129.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22-170128.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:///  

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17.NEXT
 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:///  

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07.NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.HDTV.x264.360p-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E05
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04
  By akirasendo

  [VIU] BY http:///  

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113. 720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113. 720p-NEXT-PURE-Lopa-Town
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113. 1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.450p-BarosG-LIMO
  By riri13

  [VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112. 720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT
  By akirasendo

  [VIU] BY http:/// 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님제가모실게요Father.I'll.Take.Care.of.You.E01-50.END.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 01-50 END. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E50.170507.END.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 50 END. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E49.170506.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 49. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E48.170430.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 48. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E47.170429.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 47. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E46.170422.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 46. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E45.170416.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 45. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44.170415.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 44. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E43.170409.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 43. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E42.170408.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 42. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E41.170402.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 41. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E40.170401.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 40. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E39.170326.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 39. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E38.170325.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 38. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E37.170319.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 37. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E36.170318.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 36. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E35.170312.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 35. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E34.170311.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 34. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E33.170305.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 33. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E32.170304.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 32. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E31.170226.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 31. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E30.170225.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 30. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E29.170219.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 29. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E28.170218.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 28. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E27.170212.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 27. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E26.170211.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 26. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E25.170205.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 25. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E24.170204.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 24. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E23.170129.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 23. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E22.170128.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 22. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21.170122.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 21. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20.170121.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 20. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19.170115.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 19. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18.170114.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 18. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17.170108.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 17. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 16. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 15. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14.161225.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 14. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13.161224.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 13. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12.161218.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 12. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11.161217.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 11. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10.161211.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 10. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09.161210.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 9. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08.161204.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 8. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07.161203.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 7. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 6. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E05.161126.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 5. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 4. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 3. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 2. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p.480p.450p.HDTV-NEXT-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel
  By ayamefan13

  [DramaFever Version] Episode 1. Grammar fixed. Perfectly synced for all versions (bigger and smaller). 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E38-39[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.38-39[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E36-37[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.36-37[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E35[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.35[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E34[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.34[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E33[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.33[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E32[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.32[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E28-31[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.28-31[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E26-27[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.26-27[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E25[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.25[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E24[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.24[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E23[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.23[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E22[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.22[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E21[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.21[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E20[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.20[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-19[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.18-19[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E15[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.15[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E14[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.14[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E13[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.13[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.take.Care.of.You.E05-12[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.05-12[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E04[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.04[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E03[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.03[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E02[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.02[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father.I'll.Take.Care.of.You.E01[360p;450p;720p]-NEXT
  By kayakmyak

  Ep.01[360p;450p;720p]VIU 

 • زبان انگلیسی
  • Father, I'll Take Care of You e50 end
  By kilobytes

  VIU subtitles, Synced and corrected by kilobytes  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I'll Take Care of You e49
  By kilobytes

  VIU subtitles, Synced and corrected by kilobytes  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I'll Take Care of You e48
  By kilobytes

  VIU subtitles, Synced and corrected by kilobytes 

 • زبان انگلیسی
  • Father, I'll Take Care of You e47
  By kilobytes

  VIU subtitles, Synced and corrected by kilobytes  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I'll Take Care of You e46
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e45
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e44
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e43
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e42
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e41
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e40
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e39
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e38
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e37
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e36
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e35
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e34
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e33
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e32
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e31
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e30
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e29
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e28
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e27
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e26
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e25
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e24
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e23
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e22
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e21
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e20
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e19
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e18
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e17
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e16
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e15
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e14
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e13
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e12
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e11
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e10
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e09
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e08
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e07
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e06
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e05
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes 

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e04
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e03
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e02
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You e01
  By kilobytes

  VIU subtitles, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 

 • زبان انگلیسی
  • Father, I’ll Take Care of You [K-Drama] (2016) e01-50 end
  By kilobytes

  Father, I’ll Take Care of You [K-Drama] (2016) e01-50 end VIU subtitles, Synced and corrected by kilobytes  

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E44.NEXT
  By akirasendo

  VIU 

 • زبان انگلیسی
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.720p-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.720p-NEXT-BarosG-LIMO
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP
  • 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.450p-BarosG-LIMO
  By Kira707

  By: !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.