دانلود زیرنویس فارسی Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2

دانلود زیرنویس فارسی Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 2018

دانلود زیرنویس Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2, زیرنویس فارسی Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2, زیرنویس انگلیسی Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 , زیرنویس فیلم Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ,

zirnevis Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2

, دانلود زیرنویس فارسی Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2, سابتیتل Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2

 • Year: 2018
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 13 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 12 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 11 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 10 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 09 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 08 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 07 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 06 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 05 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 04 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 03 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 03 [720p] - AnimeList
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 02 [720p] - AnimWorld
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 02 [720p] - AnimeList
 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 01 [720p] - AnimWorld
  By talismannight

  ترجمه از AnimWorld 

 • زبان فارسی
  • Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 01 [720p] - AnimeList
  By talismannight

  ترجمه از  

 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 14 END [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 13 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 12 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 11 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 10 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 09 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 08 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 07 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 06 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 05 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 04 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 03 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 02 [720p]
 • زبان انگلیسی
  • [Erai-raws] Gintama. Shirogane no Tamashii-hen 2nd Season - 01 [720p]
  By leen chan

  i do not own it 

zirnevis farsi