دانلود زیرنویس فارسی Marvel's Iron Fist - فصل دوم

دانلود زیرنویس فارسی Marvel's Iron Fist - فصل دوم 2018

دانلود زیرنویس Marvel's Iron Fist - فصل دوم , زیرنویس فارسی Marvel's Iron Fist - فصل دوم , زیرنویس انگلیسی Marvel's Iron Fist - فصل دوم , زیرنویس فیلم Marvel's Iron Fist - فصل دوم ,

zirnevis Marvel's Iron Fist - فصل دوم

, دانلود زیرنویس فارسی Marvel's Iron Fist - فصل دوم , سابتیتل Marvel's Iron Fist - فصل دوم

 • Year: 2018
 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.WEB.x264-STRiFE
  By Death Stroke

  █► ladyprimavera , DeathStroke | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Dark.AngeL

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از | Season Finale! 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Armanpe

  Amirhosseinshamloo & SamaneAladpoosh | ● ●  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By HosseinTL

  ██► HosseinTL | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By llillusionll

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By .Cardinal.

  ██► Cardinal سینا خدادادی و آریـن | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Dark.AngeL

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By SuRouSH_AbG

  ██► AbG ســروش | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By llillusionll

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Armanpe

  Sajad_Ghanbari & Sinakiaman1921 | ● ●  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By AmirX79X

  MaggieSz & Amirhoseinshamloo & gothamdarkknight | ● ●  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By SinaKh

  ██► سـینا خدادادی | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Dark.AngeL

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By HosseinTL

  ██► HosseinTL | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By llillusionll

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Death Stroke

  █► DeathStroke | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Dark.AngeL

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By SuRouSH_AbG

  ██► AbG ســروش | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By llillusionll

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By AmirX79X

  MaggieSz & Sinakiaman1921 | ● ●  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By .Cardinal.

  ██► Cardinal آریـن | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Armanpe

  AMIRX79X & Parsa13 | ● ●  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Dark.AngeL

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By SuRouSH_AbG

  ██► AbG ســروش | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By llillusionll

  ░ Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By Dark.AngeL

  ░ Complete Season2 | Dark AngeL , illusion | ارائه‌ای از ░ 

 • زبان فارسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.gathered.by.Mersadformercap
  By WhiteAvenger

  llillusionll و فقط جمع شون کردم | ترجمه 

 • زبان فارسی
  • Marvel's Iron Fist Season 2 All Episodes WEBRip
  • Marvel's Iron Fist Season 2 All Episodes Persian
  • Marvel's Iron Fist Season 2 All Episodes English
  By viking_vp3

  ایدی تلگرام-تمام مترجمین-فقط همه رو یکجا اپلود کردم-تمام قسمتها  

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E10.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E09.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E08.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E07.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E06.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E05.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E04.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  SDH, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02E01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By fayou

  HI removed, sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP.Atmos5.1.x264-TrollHD
  By GoldBerg_44

  Colored HI. All STRiFE/NTb/METCON re-encodes. Extracted from retail. I've been working on those SUBS for several hours to add much needed improvements to enhance the viewers' experience, like HI all CAPS and character names in a different color. So if you enjoy it, please rate it because I really worked hard on that one. 😉😊 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI
  By MJBN

  HI★By.:MJBN:.★Synchronized With All Versions★Don't Forget To Rate★ 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI
  By MJBN

  Non-HI★By.:MJBN:.★Synchronized With All Versions★Don't Forget To Rate★ 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By GoldenBeard

  HI | official subtitles | Works with all STRiFE/NTb/METCON re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEBRip.x264-ION10
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.X264-METCON
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By GoldenBeard

  HI Removed | official subtitles | Works with all STRiFE/NTb/METCON re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP.Atmos5.1.x264-TrollHD
  • Marvels.Iron.Fist.S02.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG
  By hadilan

  [official subtitle] 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.WEB.x264-STRiFE
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP.Atmos5.1.x264-TrollHD
  • Marvels.Iron.Fist.S02.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG
  • Marvels.Iron.Fist.S02.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG
  • Marvels.Iron.Fist.S02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG
  By hadilan

  [official subtitle] 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.[𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟐].WEBRip.720/1080p
  By fayou

  SDH, 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟐 [𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞] sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p 

 • زبان انگلیسی
  • Marvels.Iron.Fist.S02.[𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟐].WEBRip.720/1080p
  By fayou

  HI removed, Season 2 [𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞] sync, lines corrected, common errors etc.., for WEB 720/1080p