دانلود زیرنویس فارسی My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

Download Persian Subtitle My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스) movie

زیرنویس My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

زیرنویس فیلم My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

سال انتشار فیلم : 2018

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم: My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스) 2018 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)
 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE31-32ㆍENDㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab With -nim | Terima kasih sudah menonton drama ini memakai subtitle kami. Sampai jumpa lagi di proyek sub selanjutnya. Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE29-30ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab With -nim | One episode again. Enjoy. ^^ 

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE27-28ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab With -nim | 2 episodes left. Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE25-26ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Enjoy. ^^ 

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE23-24ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE21-22ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE19-20ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE17-18ㆍNEXT
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE15-16ㆍNEXT[Revisi]
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE15-16ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE13-14ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Fast as always well. Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE11-12ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Fast well. Enjoy. ^^ 

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE09-10ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Maafkan telat. Pokoknya besok harus gercep deh, biar cepet. Hihi... 

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE07-08ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE05-06ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -nim | Enjoy. ^^  

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE03-04ㆍNEXT
  • 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE01-02ㆍNEXT
  By faridusman_

  | Collab with -Nim | I'm comeback again, tapi di akun berbeda. Akun ini khusus proyek non Subscrew. | Sub selanjutnya (Beauty Inside / Fox Bride Star) silakan cek di subscene sy yang satunya --> /u/851152. Thanks. ^^ 

 • Indonesian
  • 香ㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind Meㅡ9-10 NEXT. VIU
 • Indonesian
  • 香ㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind Meㅡ11-12 NEXT. VIU
 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE31-32 END.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sampai bertemu di drama selanjutnya.  

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE29-30.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Maaf telat 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE27-28.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Minggu depan episode terakhir. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE25-26.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE23-24.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE21-22.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE19-20.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE17-18.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE15-16.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE13-14.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE11-12.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE09-10.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE07-08.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE05-06.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE03-04.NEXT.VIU
  • 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE01-02.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me.VIU-NEXT
  By BULLSHITT_17

  Episode 1 & 2 Selamat Menonton (Song Ji Sub) 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E31-E32.END
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E29-E30
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E27-E28
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E25-E26
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E23-E24
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E21-E22
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E19-E20
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E17-E18
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E15-E16
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E13-E14
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E11-E12
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E09-E10
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E07-E08
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E05-E06
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E03-E04
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E01-E02
  By Nini Tjae

  [Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep9-10
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep31-32End
  By Psychoo

  Maaf, dikasi sakit sama Allah.. telat daripada tidak sama sekali ya.. BHAYYYYY soganziii..... 

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep29-30
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep27-28
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep25-26
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep23-24
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep21-22
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep19-20
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep17-18
  By Psychoo

  Maap telat..Perasaan telat mulu guee..hahaha 

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep15-16
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep13-14
  By Psychoo

  juara yang nge sub nya kenceng bgt..lah gw bisa ngabisin satu hari..hahahaha.. 

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep11-12
  By Psychoo

   

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep03-04
  By Psychoo

  here u go,...im here oppaa!!! 

 • Indonesian
  • Terius Behind Me Ep01-02.PP
  By Psychoo

  okay oppa,...im done,... 

 • Indonesian
  • 1-32 END COMPLETE
  By FitryDLuffy

  NOT MINE,, CREDIT IN SUB 

آخرین زیرنویس فیلم ها