دانلود زیرنویس فارسی Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上)

دانلود زیرنویس فارسی Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上) 2017

دانلود زیرنویس Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上), زیرنویس فارسی Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上), زیرنویس انگلیسی Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上) , زیرنویس فیلم Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上) ,

zirnevis Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上)

, دانلود زیرنویس فارسی Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上), سابتیتل Oh My General (Jiang Jun Zai Shang / 将军在上)

 • Year: 2017
 • زبان فارسی
  • Oh.My.General.2017.E01.Farsi
  By KOreanFaTeaM

  ►کاری از تیم ترجمه کره فا | Telegram: ◄ ------------------------------------------ برای دریافت زیرنویس بقیه قسمت ها، به سایت کره فا مراجعه کنید.فقط قسمت اول به صورت رایگان قرار گرفته و بقیه قسمت ها فروشی می باشند 

 • زبان انگلیسی
  • Oh My General Episode 26 - Episode 35
  By on9view

  Source: Viki 

 • زبان انگلیسی
  • Oh My General Episode 01 - Episode 25
  By on9view

  extracted from Viki 

 • زبان انگلیسی
  • Oh My General Episode 01
  By novi mustika

  Subtitle Ver Viki Suport File / Doramax  

 • زبان انگلیسی
  • Episodes 01-07
  By tintin92

  Youtube Version 

 • زبان انگلیسی
  • Episode.36~60(END)
  By LordMewtar

  Subtitles from Viki. Tested and works on Media player classic.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode.01~60(END)
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 58~60(END)
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 55~57
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 53~54
  By Shinigami01

  YT Ver.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode 48~52
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 44
  By animejelly

  Use only AFTER PPMoney ad, resynched for 2nd half only 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 40~47
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 40
  By animejelly

  Use this ONLY after PPMoney ad, resynched for 2nd half only. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 39
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 35~38
  By Shinigami01

  YT Ver.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode 33
  By animejelly

  Use this ONLY after PPMoney ad, resynched for 2nd half only. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 31-32
  By tintin92

  Youtube Version 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 30~34
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 28~29
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 26~27
  By Shinigami01

  YT Ver.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode 25
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 24
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 21~23
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 20
  By Shinigami01

  YT Ver.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode 19
  By Shinigami01

  YT Ver.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode 18
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 17
  By Shinigami01

  YT Ver.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode 16
  By Shinigami01

  YT Ver.  

 • زبان انگلیسی
  • Episode 14~15
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 12~13
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 11
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 09~10
  By Shinigami01

  YT Ver. 

 • زبان انگلیسی
  • Episode 08
  By tintin92

  Youtube Version 

zirnevis farsi