دانلود زیرنویس فارسی Titans - فصل اول

دانلود زیرنویس فارسی Titans - فصل اول 2018

دانلود زیرنویس Titans - فصل اول , زیرنویس فارسی Titans - فصل اول , زیرنویس انگلیسی Titans - فصل اول , زیرنویس فیلم Titans - فصل اول ,

zirnevis Titans - فصل اول

, دانلود زیرنویس فارسی Titans - فصل اول , سابتیتل Titans - فصل اول

 • Year: 2018
 • زبان فارسی
  • Titans.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.S01E05.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.S01E05.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb-FA
  By MiSHA.C

  |  

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Mikaeil

  █► | میـــــکائیــل و پـــــارســا ◄█  

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.S01E05.Together.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GodBless

  █▶️ وحید فرحناکی , مرتضی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◀️█ 

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.S01E05.Together.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Armanpe

  Armanpe & AMIRX79X |  

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By ParsaMatrix

  █► | پـــــارســا ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Arian_Shv

  Vampire ■■ ارائه ای از  

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Night_walker77

  ► وحید فرحناکی , مرتضی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By MiSHA.C

  |  

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Armanpe

  Armanpe & AMIRX79X | ■  

 • زبان فارسی
  • Titans.S01E02.720p
  • Titans.S01E02.1080p
  By DLBR

  دانیال خردمند [email protected]  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264-RBB Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264.AAC Titans.2018.S01E05.WEB.x264-PHOENiX Titans.2018.S01E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam Titans.2018.S01E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA Titans.2018.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.Night_Sub
  By Nightsub_Lovestory

  ایمان**  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E05.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Hessamedean.Nora

  █► ســروش و حسام‌الدین | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E04.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By SuRouSH_AbG

  █► ســروش و حسام‌الدین | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.ArsenalZ
  By Anonymous

  مترجم : Arsenal 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Death Stroke

  █► رضا حضرتی | P30Day  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By MiSHA.C

  |  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GodBless

  █► وحید فرحناکی , مرتضی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By ParsaMatrix

  █► | میـــــکائیــل و پـــــارســا ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  By Armanpe

  Armanpe & AMIRX79X | ■  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Hessamedean.Nora

  █► ســروش و حسام‌الدین | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By ParsaMatrix

  █► | میـــــکائیــل و پـــــارســا ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Death Stroke

  █► رضا حضرتی | P30Day  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By AmirX79X

  AMIRX79X & DarkKnight | ■  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Night_walker77

  ► وحید فرحناکی , مرتضی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By MiSHA.C

  |  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By SuRouSH_AbG

  █► ســروش و حسام‌الدین | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Death Stroke

  █► رضا حضرتی | P30Day  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By Hessamedean.Nora

  █► ســروش و حسام‌الدین | ◄██  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.s01e01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.WEB.XviD-AVID
  By fawareh

  حضرت فواره 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.XviD-AVID
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.Titans.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX
  By Armanpe

  Armanpe & DarkKnight | ■  

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX-FA
  • Titans.2018.S01E01.WEB.All-Version-FA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB-FA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.Titans.WEBRip.x264.AAC-FA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam-FA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-FA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam-FA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb-FA
  • Titans.2018.s01e01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb-FA
  By MiSHA.C

  | | /Comicologyy 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.s01e01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  By Night_walker77

  ►وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.Titans.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.s01e01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  By Mikaeil

  میـــکائیل ، پـــارســا | DcSeries 

 • زبان فارسی
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E01.Titans.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.480p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.480p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  By I11uminati

  /i11uminati - 🔺 - /i11uminati 

 • زبان فارسی
  • Titans Official Trailer #2 (2018) DC Universe Series @ComicLIFESTYLE
  By amirhg29

  ترجمه از کانال تلگرام مترجم :  

 • زبان فارسی
  • Titans 01x04 Doom Patrol.720p.HDTV.Hx264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol.480p.HDTV.Hx264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol.480p DCU WEB-DL H264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol.1080p.HDTV.Hx264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol.1080p DCU WEB-DL H264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol 720p DCU WEB-DL H264 NTb
  By Vertigo_Team

  Vertigo_team 

 • زبان فارسی
  • Titans 01x04 Doom Patrol 720p.WEB-DL H264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol 720p.HDTV.Hx265 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol 720p.HDTV.H264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol 480p.WEB-DL H264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol 480p.HDTV.Hx264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol 1080p.WEB-DL H264 NTb
  • Titans 01x04 Doom Patrol 1080p.HDTV.Hx265 NTb
  By Vertigo_Team

  Vertigo_Team 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.S01E05.WEB.XviD-AVID
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX
  By xyvilles

  HI Removed ⬛️ Synced & Corrected by VitoSilans ⬛️ Belong to  

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.S01E05.WEB.XviD-AVID
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb-HI
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX
  By xyvilles

  Hearing Impaired HI ⬛️ Synced & Corrected by VitoSilans ⬛️ Belong to  

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX
  • Titans.2018.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  By xyvilles

  HI Removed 🔳 Belong to 🔳 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb-HI
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX
  • Titans.2018.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  By xyvilles

  Hearing Impaired 🔳 Belong to 🔳 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By FidelPerez

  𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐄𝐃 𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 45mn 17sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By FidelPerez

  𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 45mn 17sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GoldenBeard

  HI | official subtitles | Works with all NTb//WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E04.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.720p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.S01E04.1080p.WEBRip.x264-eSc
  • Titans.2018.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E04.Doom.Patrol.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GoldenBeard

  HI Removed | official subtitles | Works with all NTb//WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.XviD-AVID
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEBHD.x264.AAC.-.Hon3yHD
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  By xyvilles

  HI Removed Belong to  

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.XviD-AVID
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEBHD.x264.AAC.-.Hon3yHD
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  By xyvilles

  HI Belong to  

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEB-DL.x264-MKVCage
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Origins ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 55𝖒 6𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.720p.WEB-DL.x264-MKVCage
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Origins ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 55𝖒 6𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.Together.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX
  By FidelPerez

  𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐄𝐃 𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 41mn 01sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.Together.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX
  By FidelPerez

  𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 41mn 01sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.Together.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX
  By GoldenBeard

  HI | official subtitles | Works with all /WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.Together.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E05.Together.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX
  By GoldenBeard

  HI Removed | official subtitles | Works with all /WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E05.Together1080p.x264DCU.WEBRip.AAC2.0.
  • Titans.2018.S01E05.Together.x264DCU.WEBRip.AAC2.0.
  • Titans.2018.S01E05.Together.720p.x264DCU.WEBRip.AAC2.0.
  • Titans.2018.S01E05.Together.480p.x264DCU.WEBRip.AAC2.0.
  By Anxab

  Uploaded by Leo 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By FidelPerez

  𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐄𝐃 𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 55mn 07sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By FidelPerez

  𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 55mn 07sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GoldenBeard

  HI | official subtitles | Works with all /WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Titans.2018.S01E03.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E03.Origins.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E03.Origins.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GoldenBeard

  HI Removed | official subtitles | Works with all /WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-PBS
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEB-DL.x264-MKVCage
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 43𝖒 58𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E02.WEBRip.x264-PBS
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.720p.WEB-DL.x264-MKVCage
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Hawk and Dove ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 43𝖒 58𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By FidelPerez

  𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐄𝐃 𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 43mn 59sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By FidelPerez

  𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, Thanks to "VitoSilans" at (Runtime 43mn 59sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GoldenBeard

  HI | official subtitles | Works with all /WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E02.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E02.Hawk.and.Dove.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  By GoldenBeard

  HI Removed | official subtitles | Works with all /WEB-DL re-encodes 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  By FidelPerez

  𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐄𝐃 𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] (Series Premiere) Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, (Runtime 50mn 42sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  By FidelPerez

  𝐇𝐈 - 💝 [Official Subtitle] (Series Premiere) Perfectly Synced and Corrected, Manually Improved, Fixed and Edited by Me, Works For all 480p|720p|1080p -- WEB|WEBRip|WEB-DL Re-Encodes, (Runtime 50mn 42sc)... Enjoy and Don't Forget to Rate!! 😊💙 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.Titans.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.s01E01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 50𝖒 42𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.WEB.x264-PHOENiX
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEBRip.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.Titans.WEBRip.x264.AAC
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.s01E01.Titans.1080p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 50𝖒 42𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E01.Titans.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  By GoldenBeard

  HI - Synced and corrected by VitoSilans --  

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.Titans.WEB.x264-RBB
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEB-DL.x264-MkvCage.ws
  • Titans.2018.S01E01.Titans.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  By GoldenBeard

  HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans --  

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  By fayou

  HI removed - WEB - fully re-synced & corrected for WEB 720/1080p -MkvCage, RMTeam, HEVC-PSA, RBB re-encodes.  

 • زبان انگلیسی
  • Titans.2018.S01E01.Titans.720p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  • Titans.2018.S01E01.Titans.1080p.DCU.WEBRip.AAC2.0.H264-NTb
  By fayou

  SDH - WEB - fully re-synced & corrected for WEB 720/1080p - MkvCage, RMTeam, HEVC-PSA, RBB re-encodes.  

 • زبان انگلیسی
  • TITANS Official Trailer #2 (2018)
  By yashar20

  Translate By : yashar020  

 • زبان انگلیسی
  • -->Trailer <-- TITANS - DC Universe - Official @ComicLIFESTYLE
  By Berkelium

  کاری از کانال تلگرامی