دانلود زیرنویس فارسی The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

Download Persian Subtitle The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) movie

زیرنویس The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

زیرنویس فیلم The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

سال انتشار فیلم : 2018

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم: The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) 2018 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)
 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E33-E34❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E31-E32❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E29-E30❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E27-E28❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E25-E26❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E23-E24❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E21-E22❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E19-E20❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E17-E18❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E15-E16❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E13-E14❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E11-E12❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E09-E10❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E07-E08❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E05-E06❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️ 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E03-E04❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격~The.Last.Empress.E01-E02❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤️❤️  

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E33-E34❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E31-E32❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E29-E30❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E27-E28❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E25-E26❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E23-E24❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E21-E22❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E19-E20❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E17-E18❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E15-E16❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E13-E14❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E11-E12❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E09-E10❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E07-E08❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E05-E06❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E03-E04❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  • 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E01-E02❤
  By f971

  F971 

 • زبان فارسی
  By f971

  OST Part.2  

 • زبان فارسی
  • The.Last.Empress.E01-E02-Farsi-30NAMATAK
  By 30namatak

  مترجمین : نسی - رویا - سنا - محمدرضا /CINAMATAK  

آخرین زیرنویس فیلم ها