دانلود زیرنویس فارسی The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

Download Persian Subtitle The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) movie

زیرنویس The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

زیرنویس فیلم The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

سال انتشار فیلم : 2018

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم: The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) 2018 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)
 • Indonesian
  • ㆍthe.Last.Empress.E33-34.VIU
 • Indonesian
  • ㆍthe.Last.Empress.E31-32.VIU
 • Indonesian
  • ㆍthe.Last.Empress.E29-30.VIU
 • Indonesian
  • ㆍthe.Last.Empress.E27-28.VIU
 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE33-34.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE31-32.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE29-30.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE27-28.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE25-26.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE23-24.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE21-22.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE19-20.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE17-18.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE15-16.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE13-14.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE11-12.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE09-10.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE07-08.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE05-06.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE03-04.NEXT.VIU
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE01-02.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE01-02.NEXT.VIU
  By SULTAN_KHILAF

  Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE33-E34.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE31-E32.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE29-E30.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE27-E28.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE25-E26.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Maaf telat :( ada urusan pribadi. Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE23-E24.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE21-E22.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE19-E20.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Maaf telat :( ada urusan pribadi. Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE17-E18.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE15-E16.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Maaf telat :( ada urusan pribadi. Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE13-E14.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE11-E12.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE09-E10.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE07-E08.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE05-E06.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE03-E04.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE01-E02.NEXT.VIU
  By ask_erlangga

  Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 

 • Indonesian
  • ㆍthe.Last.Empress.E25-26.VIU
 • Indonesian
  • ㆍThe.Last.Empress.Ep.11-12
  By Anonymous

  Diterjemahkan Dari English VERSI VIU (ini episode bikin gue pengen nyakar tembok) maaf chingudeul jika ada kata yang kurang pantas atau kurang sopan 

 • Indonesian
  • ㆍThe.Last.Empress.Ep.09-10
  By Anonymous

  Diterjemahkan Dari English VERSI VIU  

 • Indonesian
  • ㆍThe.Last.Empress.Ep.07-08
  By Anonymous

  Diterjemahkan Dari English VERSI VIU  

 • Indonesian
  • ㆍThe.Last.Empress.Ep.05-06
  By Anonymous

  Diterjemahkan Dari English VERSI VIU 

 • Indonesian
  • ㆍThe.Last.Empress.Ep.03-04
  By Anonymous

  Diterjemahkan Dari English Versi KOCOWA 

 • Indonesian
  • ㆍThe.Last.Empress.Ep.01-02
  By Anonymous

  Diterjemahkan Dari English Versi KOCOWA 

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E33-34
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment, jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] episode sebelumnya mengekor aja, bener2 gk ada waktu. 

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E27-28
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment, jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E25-26
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment, jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] [awal semester genap, rindunya dengan anak muridku yang lucu ❤️ ] 

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E23-24
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] 

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E21-22
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] [ngesub edisi sakit itu sesuatu, makanan RS gak ada yang enak yaa] 

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E19-20
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E17-18
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E15-16
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  

 • Indonesian
  • the.Last.Empress.E13-14
  By MALIK.AWWAL

  [Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  

 • Indonesian
  • 황후의 품격.The.Last.Empress.E01-E02.181121.SBS-KOR-VIU
  • 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E01-E02.181121.SBS-KOR-VIU
  By RuoXi

  Ep 1 & 2 [VIU Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for runtime : 00:59:59/01:00:00. Enjoy... ;). Check out My IG for subtitles updates ^^. Note : The video ver has a clear audio both channel in Ep 2. 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E31-E32.190110.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E29-E30.190109.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E27-E28.190103.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E25-E26.190102.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E23-E24.181227.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E21-E22.181226.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E19-E20.181220.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E17-E18.181219.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E15-E16.181213.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E13-E14.181212.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E11-E12.181206.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E09-E10.181205.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E07-E08.181129.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E05-E06.181128.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E03-E04.181122.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The.Last.Empress.E01-E02.181121.720p-NEXT
  By DSS_Indo

  Damn!SuperSub >> ║Follow>>Twitter : ║ LIKE : /DamnSuperSubIndo 

 • Indonesian
  • The Last Empress E31-32.next viu
  By kenzlam

   

 • Indonesian
  • The Last Empress E17-18
  By BangJaya_Sub

  E 17-18 |  

 • Indonesian
  • The Last Empress 27-28 (Kdrama, 2018)
  • An Empress Dignity 27-27 (Kdrama, 2018)
  By LeeLeeAnn

  Makasih untuk yang udah pakai terjemahan saya. Mohon saran dan kritiknya ^_^ 

 • Indonesian
  • The Last Empress 21-22 (Kdrama, 2018)
  By LeeLeeAnn

  I love this work ^_^ 

 • Indonesian
  • The last empress 13-14 by VIU
  By BangJaya_Sub

  Sub By Viu 

 • Indonesian
  • An.Empress's.Dignity.E09-E10.181205-NEXT-VIU.id
  By kenzlam

   

 • Indonesian
  • An.Empress's.Dignity.E03-E04.181122-NEXT
  By kenzlam

  video bisa di download di http:/// 

آخرین زیرنویس فیلم ها