دانلود زیرنویس فارسی The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

Download Persian Subtitle The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) movie

زیرنویس The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

زیرنویس فیلم The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

سال انتشار فیلم : 2018

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم: The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) 2018 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)
 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E31-E32.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E29-E30.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E27-E28.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E25-E26.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E23-E24.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E21-E22.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E19-E20.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E17-E18.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E15-E16.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E13-E14.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E11-E12.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E09-E10.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E07-E08.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E05-E06.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E03-E04.NEXT-VIU
  • 황후의 품격.The.Last.Empress•E01-E02.NEXT-VIU
  By King_2

  Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E33-E34-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E31-E32-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E29-E30-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E27-E28-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E25-E26-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E23-E24-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E21-E22-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E19-E20-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E17-E18-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E15-E16-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E13-E14-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E11-E12-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E09-E10-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E07-E08-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E05-E06-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E03-E04-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • The.Last.Empress.E01-E02-NEXT-VIU
  By r07

  CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay .^^ 

 • Malay
  • An.Empress s.Dignity.E15-E16.181213 rabu kamis by binis salon
آخرین زیرنویس فیلم ها