دانلود زیرنویس Sharp Objects - First Season

دانلود زیرنویس Sharp Objects - First Season

دانلود زیرنویس Sharp Objects - First Season , زیرنویس فارسی Sharp Objects - First Season , زیرنویس انگلیسی Sharp Objects - First Season , زیرنویس فیلم Sharp Objects - First Season ,

zirnevis Sharp Objects - First Season

, دانلود زیرنویس فارسی Sharp Objects - First Season , سابتیتل Sharp Objects - First Season

 • Year: 2018
 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E06.WEBRip.x264-ION10a
  • Sharp.Objects.S01E06.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.XVID-RMX
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E06.720P.HDTV.X264-AAF
  • Sharp.Objects.S01E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Notion

  █ حسـین ،NOTION عـرفـان |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E06.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.XviD-RMX
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.x264-aAF
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E06.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Naser_69

  █ Drama ناصر اسماعیلی و آرین |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E06.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.480p.NTB.FA
  By Notion

  █ حسـین ،NOTION عـرفـان |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E06.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.XviD-RMX
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.x264-aAF
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.720.x264-aAF
  • Sharp.Objects.S01E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E06.480p.WEB.x264-RMTeam
  By Hunter96

  ●► | محمد مسعودی 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.XviD-RMX
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.x264-aAF
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.720.x264-aAF
  By MeysaM-UnicorN

  ► | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.XviD-RMX
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.x264-aAF
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.720.x264-aAF
  • Sharp.Objects.S01E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E06.480p.WEB.x264-RMTeam
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION1045
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE4
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam4
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam4
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Notion

  █ رضـا حـضرتـی ،NOTION عـرفـان |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By .Cardinal.

  ██ | Cardinal آرین ██  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Arian Drama

  █ Drama ایلیا و آرین |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.Closer
  By mohammad_na

  ► Mohammad_Na , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hunter96

  ●► | محمد مسعودی 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Dark.AngeL

  ░ ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | امیرعلی ، شقایق 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION104
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE4
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam4
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam4
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Arian Drama

  █ Drama ایلیا و آرین |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION104
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE4
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam4
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam4
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Notion

  █ رضـا حـضرتـی ،NOTION عـرفـان |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By .Cardinal.

  ██ | Cardinal آرین ██  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.Fix.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.Fix.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE.fa
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By _FAYA

  █► FAYA , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hunter96

  ●► | محمد مسعودی 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Dark.AngeL

  ░ ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | امیرعلی ، شقایق 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By MeysaM-UnicorN

  █► FAYA , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Arian Drama

  █ Drama ایلیا و آرین |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By .Cardinal.

  ██ | Cardinal آرین ██  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Notion

  █ رضـا حـضرتـی ،NOTION عـرفـان |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MeysaM-UnicorN

  █► FAYA , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hunter96

  ●► | محمد مسعودی 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By llillusionll

  ░ امیرعلی ، شقایق |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Arian Drama

  █ Drama ناصر اسماعیلی و آرین |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By .Cardinal.

  ██ | Cardinal آرین ██  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Notion

  █ حسـین ،NOTION عـرفـان |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By MeysaM-UnicorN

  █► Marshall , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WebRip.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.480p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By ._Marshall_.

  █► Marshall , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEB-DL.HEVC.x265.RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hunter96

  ●► | محمد مسعودی 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Naser_69

  █ Drama ناصر اسماعیلی و آرین |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Dark.AngeL

  ░ امیرعلی ، شقایق |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By .Cardinal.

  ██ | Cardinal آرین ██  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Arian Drama

  █ Drama و آرین Sorrow سمیرا |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Notion

  █ رضـا حـضرتـی ،NOTION عـرفـان |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By MgarMsiri_9194

  ► film9..ترجمه وزیرنویس از محمد گرمسیری ◄ 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By MeysaM-UnicorN

  █► Marshall , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By llillusionll

  ░ امیرعلی ، شقایق |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hunter96

  ●► | محمد مسعودی 

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WebRip.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By ._Marshall_.

  █► Marshall , | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By carelless_whissper

  مریــــم |  

 • Farsi/Persian
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Dark.AngeL

  ░ امیرعلی ، شقایق |  

 • English
  • Sharp.Objects.S01E06.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By Hillaz

  SDH -- UTF-8 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E06.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E06.Cherry.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By Hillaz

  HI Removed, Lyrics not deleted -- UTF-8 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E06.HDTV.x264-aAF
  By TigerKnee

  HI Removed - Taken from https:/// 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hillaz

  HI Removed, Lyrics not deleted -- UTF-8 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Night_walker77

  💠 HI Removed 💠🌀 WEB 🌀 ⚠️ Duration: 52 min 5 s⚠️  

 • English
  • Sharp.Objects.S01E05.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E05.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Night_walker77

  💠 HI 💠🌀 WEB 🌀 ⚠️ Duration: 52 min 5 s ⚠️ 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By GoldBerg_44

  Colored HI. AMZN based. Original SUB by VitoSilans -- -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.En
  By JustJohnDoe

  Extracted from mkv. 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E05.Closer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By Hillaz

  HI Removed, Lyrics not deleted -- UTF-8 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By GoldBerg_44

  Colored HI. Original SUB by VitoSilans -- -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hillaz

  HI Removed, Lyrics not deleted -- UTF-8 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ripe ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 49𝖒 33𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E04.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.Ripe.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ripe ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 49𝖒 33𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E04.WEB.H264-DEFLATE.SDH
  By majidraha1362

  Prepared by  

 • English
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By GoldBerg_44

  Colored HI. Original SUB by VitoSilans -- -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By Hillaz

  HI Removed, Lyrics not deleted -- UTF-8  

 • English
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Fix ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 53𝖒 5𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E03.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.Fix.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Fix ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 53𝖒 5𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E03.WEB.H264-DEFLATE
  By majidraha1362

  Prepared by  

 • English
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By GoldBerg_44

  Colored HI. Original SUB by VitoSilans -- -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Dirt ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 55𝖒 57𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝐇𝐈 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Dirt ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 55𝖒 57𝖘 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E02.WEB.H264-DEFLATE.SDH
  By majidraha1362

  Prepared by  

 • English
  • Sharp.Objects.S01E02.Dirt.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.En
  By JustJohnDoe

  Extracted from mkv 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By GoldBerg_44

  Colored HI. AMZN based. Original SUB by VitoSilans -- -- If you enjoy it, rate it. 😊😉 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Vanish ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 1𝖍 2𝖒 36𝖘 ¦ doesn't work with 𝐃𝐄𝐅𝐋𝐀𝐓𝐄 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEBRip.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Vanish ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 1𝖍 2𝖒 36𝖘 ¦ doesn't work with 𝐃𝐄𝐅𝐋𝐀𝐓𝐄 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE.SDH
  By majidraha1362

  تهیه شده توسط  

 • English
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐈-𝕽𝖊𝖒𝖔𝖛𝖊𝖉 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Vanish ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 1𝖍 1𝖒 33𝖘 ¦ 𝕱𝖔𝖗 𝐃𝐄𝐅𝐋𝐀𝐓𝐄 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E01.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE
  • Sharp.Objects.S01E01.480p.WEB.x264-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam
  • Sharp.Objects.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE
  By MaxPayne

  |► 𝕾𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕻𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗𝖊 ¦ 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 ¦ 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Vanish ¦ 𝕯𝖚𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓: 1𝖍 1𝖒 33𝖘 ¦ 𝕱𝖔𝖗 𝐃𝐄𝐅𝐋𝐀𝐓𝐄 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 

 • English
  • Sharp.Objects.S01E01.Vanish.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb (HI)
  • Sharp Objects S01E01 WEBRip x264-ION10
  • Sharp Objects S01E01 WEB H264-DEFLATE
  • Sharp Objects S01E01 Vanish 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb
  • Sharp Objects S01E01 Vanish 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb
  • Sharp Objects S01E01 Vanish 480p WEBRip x264-RMTeam
  • sharp objects s01e01 vanish 480p webrip x264
  • Sharp Objects S01E01 Vanish 480p WEB-DL x264-RMTeam
  • Sharp Objects S01E01 720p WEB H264-DEFLATE
  • Sharp Objects S01E01 1080p WEB H264-DEFLATE(HI)
  By abed.alinejad

  HI(SDH) 

zirnevis farsi