Egao no Daika (The Price of Smiles)

  • مرتب شده برای نسخه های:
    Egao no Daika 02 [HorribleSubs] By d.gray-man [@animkingdomsub]
  • A commentary by
    animkingdom
  • کاری از تیم ترجمه انجمن انیم کینگدام -man: مترجم | /Forum | Telegram: | instagram: animkingdom | نکته:اصلاحاتی روی قسمت اول انجام دادم در این پوشه همراه با قسمت 2 قرارش دادم | سواستفاده به هر نحو از این زیرنویس توسط شما حرام است ضمن اینکه این سیزن نیاز به مترجم دارم اگه دلی و رایگان علاقه به ترجمه دارید به تیم انیم کینگدام بیاید. متشکرم
آخرین زیرنویس فیلم ها