آخرین زیرنویس ها

Farsi/Persian
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Farsi/Persian Solo: A Star Wars Story
(2018)
Blu-ray   Amir_t6262
16 days ago
1,569
Farsi/Persian Mission: Impossible - Fallout
(2018)
Web   Night_walker77
12 days ago
1,317
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Web   Amir_t6262
12 days ago
1,267
Farsi/Persian Mission: Impossible - Fallout
(2018)
Web   Naser_69
11 days ago
1,200
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Blu-ray   Abolfazl_Sh_I
18 days ago
1,183
Farsi/Persian The Meg
(2018)
Cam   Amir_SalehiPoor
8 days ago
1,125
Farsi/Persian Ocean's Eight
(2018)
Blu-ray   Amir_t6262
28 days ago
1,098
Farsi/Persian Skyscraper
(2018)
Web   Naser_69
19 days ago
1,080
Farsi/Persian Mission: Impossible - Fallout
(2018)
TV   Dark.AngeL
12 days ago
949
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Web   llillusionll
13 days ago
878
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Web   Amir_t6262
21 days ago
800
Farsi/Persian Destination Wedding
(2018)
Web   Hunter96
17 days ago
776
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
    GodBless
13 days ago
770
Farsi/Persian Ocean's Eight
(2018)
Blu-ray   SuRouSH_AbG
28 days ago
765
Farsi/Persian Solo: A Star Wars Story
(2018)
Blu-ray   Mikaeil
15 days ago
693
Farsi/Persian Solo: A Star Wars Story
(2018)
    Caped._.crusader
14 days ago
682
Farsi/Persian Skyscraper
(2018)
Web   MgarMsiri_9194
19 days ago
656
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Web   amirr3z4
13 days ago
643
Farsi/Persian Final Score
(2018)
Blu-ray   Violet4
13 days ago
632
Farsi/Persian The First Purge
(2018)
Web   Hadi_es
7 days ago
630
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Web   SuRouSH_AbG
21 days ago
627
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Web   Naser_69
21 days ago
617
Farsi/Persian Ocean's Eight
(2018)
Blu-ray   Naser_69
28 days ago
602
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Blu-ray   Amir_t6262
4 days ago
591
Farsi/Persian Ocean's Eight
(2018)
Blu-ray   Mahya14
28 days ago
589
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Blu-ray   NimaAM
18 days ago
545
Farsi/Persian Solo: A Star Wars Story
(2018)
Blu-ray   .Punisher.
14 days ago
508
Farsi/Persian Ocean's Eight
(2018)
Blu-ray   Hunter96
28 days ago
505
Farsi/Persian Skyscraper
(2018)
Web   SuRouSH_AbG
19 days ago
502
Farsi/Persian Ocean's Eight
(2018)
Blu-ray   EISHEN
28 days ago
486
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Web   SinaKh
10 days ago
482
Farsi/Persian Mara
(2018)
Web   Notion
18 days ago
473
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Web   .Punisher.
21 days ago
468
Farsi/Persian Reprisal
(2018)
Web   SuRouSH_AbG
24 days ago
468
Farsi/Persian Skyscraper
(2018)
    faezeh.albo
19 days ago
447
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Blu-ray   Reza_fat
18 days ago
444
Farsi/Persian Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
(2018)
Web   SuRouSH_AbG
8 days ago
444
Farsi/Persian Skyscraper
(2018)
Web   Ali.Khazaei88
19 days ago
441
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Web   Dark.AngeL
19 days ago
434
Farsi/Persian Skyscraper
(2018)
Web   Hunter96
19 days ago
429
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Blu-ray   llillusionll
18 days ago
427
Farsi/Persian The First Purge
(2018)
Web   Naser_69
6 days ago
420
Farsi/Persian Deadpool 2
(2018)
Blu-ray   Dark.AngeL
29 days ago
417
Farsi/Persian The Meg
(2018)
Telesync   KingMovieCo
25 days ago
406
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Blu-ray   MgarMsiri_9194
18 days ago
401
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Web   .Punisher.
11 days ago
397
Farsi/Persian Jurassic World: Fallen Kingdom
(2018)
Blu-ray   .Punisher.
18 days ago
396
Farsi/Persian Mandy
(2018)
Web   M.i.l.a.d
10 days ago
394

zirnevis farsi